Statinių kadastriniai matavimai

 
Kada atliekami statinių kadastriniai matavimai?
Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant. 
 
Statinių kadastrinių matavimų metu:
 • išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą;
 • nustatomos statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje; 
 • iš pateiktų dokumentų nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir   pabaigos metai;
 • apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į   kadastro duomenų bazę;
 • patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
 • parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
 • užpildomos statinių kadastro duomenų formos;
 • apskaičiuojama statinio vidutinė rinkos vertė;
 • suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

 

Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
 • žemės sklypo (statinių) registro pažymėjimą;
 • statybos (rekonstrukcijos) leidimą;
 • projektą;
 • įsakymą dėl adreso suteikimo.
 
smart foreash