<

Sklypų kadastriniai matavimai

 

Kada atliekami žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai?
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Žemės sklypų geodezinių matavimų metu:

 • kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės
 • apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
 • parengiami nekilnojamojo turto objektų planai;
 • užpildomos žemės sklypo kadastro duomenų formos;
 • apskaičiuojama žemės sklypo nominali kaina ir vidutinė rinkos vertė;
 • suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

 

Kadastriniams matavimams atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 • žemės sklypo registro pažymėjimą;
 • preliminarų žemės sklypo planą;
 • statinių registro pažymėjimą ir išsidėstymo sklype schemą (jeigu yra)

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo. Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektui atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 • žemės sklypo registro pažymėjimą;
 • žemės sklypo planą;
 • statinių registro pažymėjimą ir išsidėstymo schemą (jeigu yra);
 • leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą;
 • planavimo sąlygas rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • dokumentą, kurio pagrindu buvo įsigytas sklypas (apskrities viršininko sprendimas, pirkimo-pardavimo, dovanojimo sutartis ar kt.).
 
smart foreash