Inžineriniai, topografiniai matavimai

 
Topografinių planų sudarymas
Topografinis planas reikalingas pradedant projektavimo darbus. Jis galioja vienerius metus, vėliau gali būti atnaujintas. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas bei požeminės komunikacijos. Planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir savivaldybe. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėje koordinačių sistemoje.

Topografiniam planui atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
  • žemės sklypo registro pažymėjimą;
  • žemės sklypo planą.
 
Statinių kontrolinės (geodezinės) nuotraukos sudarymas
Tai statinių išsidėstymo planas, kuriame yra nurodoma kokiu atstumu statiniai stovi nuo žemės sklypo ribų, matavimo metu koordinuojami visi statinių kampai valstybinėje koordinačių sisitemoje.

Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
  • žemės sklypo registro pažymėjimą;
  • žemės sklypo geodezinį planą.
 
Naudojimosi žemės sklypu tvarkos tarp bendraturčių nustatymas bei ribų nužymėjimas vietovėje.
 
Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
  • žemės sklypo registro pažymėjimą;
  • žemės sklypo geodezinį planą.
 
Inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos sudarymas ir inventorizacija
 
Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
  • projektą;
  • projektavimo sąlygas.
 
smart foreash